Menü:

 • Apel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach apeluje o zaniechanie wypalania traw i pozostałości roślinnych. Wypalanie traw powoduje wyjałowienie gleby, zahamowanie bardzo pożytecznego naturalnego rozkładu resztek roślinnych oraz asymilację azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ginie wiele pożytecznych gatunków zwierząt i mikroorganizmów, niszczone są ich miejsca lęgowe, palą się gniazda ptaków. Giną również zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. Pożary często przenoszą się na obszary leśne oraz zabudowania gospodarcze powodując ogromne straty materialne. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w pobliżu z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary powodują również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w Polsce, w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!! Każdy pożar to interwencja straży pożarnej, która sporo koszyuje, a koszty tych działań ponosi całe społeczeństwo. Pamiętajmy również, że kiedy strażacy gaszą pożary traw, łąki nieużytków mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Może się zdarzyć, że przez bezmyślność tych, którzy wypalają trawy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

  Drodzy rodzice, informujemy, że w zakładce Rekrutacja  znajdują się Komunikaty Dyrektora Szkoły, informacje oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.

 • VI Tydzień Kultury Języka

  Drodzy uczniowie, w miniony piątek zakończyliśmy w naszej szkole obchody  VI Tygodnia Kultury Języka, którym w tym roku przyświecały słowa Stefana Żeromskiego  "Nauka jest jak nieznane morze". Podumowanie tego wydarzenia oraz listę uczniów nagrodzonych w konkursach znajdziecie w zakładce Wydarzenia.

 • "Pomagamy budować studnie w Sudanie"

   

  Zachęcamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury, dochód ze sprzedaży której zostanie przeznaczony na budowę studni w Sudanie.  27 kwietnia 2014r. odbędzie się kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. W związku z tym ważnym dla wszystkich Polaków wydarzeniem Świętokrzyski Kurator Oświaty- pani Małgorzata Muzoł zaprasza wszystkich do uczczenia tego wielkiego dnia poprzez włączenie się w akcję "Makulatura na misje- pomagamy budować studnie w Sudanie". Błogosławiony Jan Paweł II  zawsze otaczał swoją opieką i miłością wszystkich ludzi, a szczególnie tych ubogich, którym przyszło żyć w trudnych warunkach. Sudan Południowy jest bardzo zniszczony wojną, ludziom brakuje wszystkiego, a najbardziej czystej, pitnej wody. Dzieci, którymi opiekują się misjonarze, są biedne, głodne i spragnione, ich życie na pustyni jest bardzo trudne. A 1 kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki! W obliczu zbliżającej się kanonizacji Ojca Świętego, dla upamiętnienia, uczczenia, ale także w odpowiedzi na wielką naukę miłości bliźniego, którą nam zostawił Jan Paweł II, włączmy się w tę szlachetną akcję i sprawmy, aby ludzie w Afryce mogli pić czystą wodę.

 • Konkurs plastyczny "Pola żonkilem malowane"

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Pola żonkilem malowane". Konkurs organizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei". Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja na temat potrzeb osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na dokończenie budowy i zakup wyposażenia pierwszego stacjonarnego hospicjum w Kielcach. Symbolem kampanii jest żonkil- międzynarodowy symbol nadziei, przypominający o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Prace odzwierciedlające treść tematu w formacie nie większym niż A3 można wykonać w dowolnej technice. Na prace czekamy do 8 maja 2014r.

 • Konkurs filmowy

  Burmistrz Gminy i miasta Chęciny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie na realizację filmów dokumentalnych poświęconych Gminie i Miastu Chęciny pt. "Ziemia Chęcińska w kadrze". Celem konkursu jest prezentacja i promocja walorów kulturowo- przyrodniczo- gospodarczych Gminy i Miasta Chęciny oraz zaprezentowanie osób zasłużonych i działających na rzecz Ziemi Chęcińskiej. Jeden uczestnik może złożyć 2 propozycje filmów. Wymagane jest nadesłanie 2 kopii DVD. Film powinien spełniać następujące warunki: rozdzielczość minimalna: 640x360 (16:9), zalecana: 1280x720 (16x9 HD) i 640x480 (4:3 SD). Format zapisu: mpg, mov, avi, H.264. Format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC. Czas trwania filmu do 15 minut.

  Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31.05.2014r. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy Chęciny.

 • Szkoła W Ruchu

  Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,,Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach roku Szkoła w Ruchu. Realizując zadanie- pozalekcyjne zajęcia sportowe, podczas ferii zimowych na basenie ,,Perła” w Nowinach odbyły się zajęcia sportowe, w których wzięli udział uczniowie klas I – III oraz IV – VI.

  Ponadto w ramach tej samej akcji zrealizowano zadanie– aktywność w gronie rodziny. Z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka, które odbyły się 25 stycznia 2014r. w naszej szkole,  obok występów artystycznych zorganizowane zostały konkursy sportowe dla babć, dziadków i ich wnucząt. Dziadkowie razem ze swoimi wnuczkami mogli wykazać się umiejętnością kozłowania piłki, szybkością biegu czy zmysłem równowagi.

 • Warsztaty teatralne

   

  Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach zaprasza dzieci i młodzież na Warsztaty Teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Zbożowego. Pierwsze spotkanie dla wszystkich chętnych odbędzie się w dniu 18 marca 2014r. o godz. 16.00 w hali „Pod Basztami”. Koszt miesięcznych zajęć wynosi 50 zł.

 • Konkurs NASZA ZIEMIA – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

  Zapraszamy wszystkich uczniów  klas IV-VI do udziału w kolejnej edycji plastycznego konkursu geologiczno – środowiskowego, odbywającego się w 2014 roku pod hasłem: OD PIONIERÓW ŻYCIA DO GAZU ŁUPKOWEGO.

   

  Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości - w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze

  (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś... pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki, na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza - są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków... W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat!

  Od pionierów życia do gazu łupkowego” - to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu.

  Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace. Mogą to być sceny z życia najstarszych organizmów morskich, podwodne pejzaże (kambryjskie, ordowickie, sylurskie), a także rysunki, na których przedstawicie współczesną historię wydobycia i poszukiwania gazu łupkowego. 

  Format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna.

  Prace należy składać do 24 marca 2014r. do p. Joanny Ciepielewskiej.

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w twoim domu będzie bezpiecznie". Organizatorem komkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Ideą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa. Właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożenia, z jakim każdy z nas może się spotkać, może uratować czyjeś życie i zdrowie. Inspiracją podczas tworzenia prac plastycznych może być konkurs kalendarzowy zamieszczony na odwrocie kalendarza plakatowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2014- "Bądź bezpieczny w swoim domu". Porady tam zawarte znaleźć można również na stronie internetowej www.straz.gov.pl. Czekamy na wasze prace plastyczne w formacie A4 lub A3, które możecie wykonać w następujących technikach: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Na prace czekamy do 30 kwietnia.
   

 • Konkurs fotograficzny "Życie pszczół w obiektywie"

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie fotograficzmym zatytułowanym "Życie pszczół w obiektywie". Konkurs organizowany jest  przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i ma zachęcić do pilnej obserwacji otaczającego nas środowiska, dostrzegania piękna przyrody, a przede wszystkim udokumentować życie pszczół w ulu, pasiece.

  Konkurs polega na wykonaniu maksymalnie dwóch zdjęć o wymiarach 20cm x 30cm i większych. Nadesłane prace powinny być własne, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie przedstawiane na innych konkursach. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Prace nie mogą być przetworzone komputerowo.

  Zdjęcia należy składać do p. Joanny Ciepielewskiej do dnia 11 kwietnia 2014r.

 • Zajęcia sportowe w hali "Pod Basztami"

  W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie klas IV-VI mają możliwość raz w miesiącu wyjazdu na zajęcia sportowe do Hali Widowiskowo– Sportowej w Chęcinach. Zajęcia prowadzi pan Waldemar Jach - nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

 • Działania profilaktyczne

   

   

  W dniu 26 lutego dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I –II obejrzeli w naszej szkole przedstawienie zatytułowane ,,Gaska Malwinka i jej przygód kilka". Była to bajka profilaktyczna, której celem było zwrócenie uwagi dzieci na korzystanie ze zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję i przepraszam podczas rozmowy i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi. Aktorzy, których gościliśmy w ciekawy i przystępny sposób pokazali dzieciom jakie ,,cuda” mogą zdziałać te trzy ,,czarodziejskie słowa”. Zdjęcia z przedstawienia możecie obejrzeć w Zakładce Album fotograficzny w albumie- Działania Profilaktyczne.

   

 • Sukces dziewcząt

  Gratulacje dla Weroniki Pietrzyk, Klaudii Sobczyk oraz Zuzanny Szewczyk za zajęcie III miejsca w Gminnym Turnieju Ringo Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się w dniu 22 lutego 2014r. w Tokarni.

 • Sukces Jacka

  Śpieszymy donieść, że uczeń naszej szkoły- Jacek Prokop odniósł ogromny sukces. Wasz kolega, który rozwija swój talent wokalny w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, zdobył III miejsce śpiewając w duecie ze swoją koleżanką oraz specjalne wyróżnienie za występ indywidualny w konkursie międzyszkolnym "Pasje i talenty". Konkurs odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. Gratulujemy Jacku i życzymy ci więcej takich udanych występów!!!

 • Konkurs plastyczny

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. To już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem "BEZPIECZNIE NA WSI- NIE ZBLIŻAJ SIĘ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU". Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika. Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3, w dowolnej technice o tematyce zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn rolniczych. Na wasze prace czekamy do 10 marca.

 • Mister Ziemi Świętokrzyskiej

  Gratulujemy Marcelemu Pakuła zdobycia tytułu Małego Mistera Ziemi Świętokrzyskiej 2013. Nagrodą jest wyjazd do Eurodisneylandu, życzymy więc dobrej zabawy.

 • Przegląd widowisk jasełkowych

  Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz paniom: Marzenie Papka, Krystynie Jach oraz Annie Woźnickiej. Zaprezentowane przez naszą szkołę przedstawienie jasełkowe zajęło II miejsce w XIX Gminnym Przeglądzie  Widowisk Jasełkowych, który odbył się w dniu 26 stycznia w Chęcinach. To ogromny sukces naszych najmłodszych uczniów!!!

 • Obchody Dnia Babci i Dziadka

   

   

  W dniu 25 stycznia 2014r, odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji nasi najmłodsi uczniowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe przygotowane pod kierunkiem p.Marzeny Papki, Krystyny Jach, Anny Woźnickiej oraz Iwony Karkochy. Każda z klas przygotowała również specjalny program dla swoich kochanych babć i dziadków. Były piosenki i wiersze. Uczniowie klas starszych zaprezentowali się w przedstawieniu przygotowanym przez p.Krystynę Kaczor, Joannę Rylską-Ciepielewską oraz Katarzynę Tamborską. Babcie i Dziadkowie mieli też okazję sprawdzić się wraz z wnuczkami w sportowych zmaganiach. Na zakończenie na naszych gości czekał słodki poczęstunek. Klikając na zdjęcie przejdziecie do galerii pozostałych zdjęć z tej uroczystości. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy w przyszłym roku. 

   

 • Sukces Klaudii i Piotra

  Śpieszymy donieść, że uczniowie klasy szóstej- Klaudia Sobczyk oraz Piotr Kosieradzki awansowali do finałowgo etapu XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Gratulujemy uczniom oraz p.Krystynie Kaczor i p.Katarzynie Bartkiewicz. Trzymamy kciuki za finał!!!

page:

Újdonságok

Kapcsolat

 • Szkoła Podstawowa w Łukowej
  Łukowa 104
  26-060 Chęciny
  woj. świętokrzyskie
 • (041)315 55 94

Fényképalbum