Menü:

 • "Ćwiczyć każdy może"- zajęcia w klasie pierwszej.

  18 marca 2014r. w ramach akcji ,,Ćwiczyć każdy może” – obszar - I zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej, przeprowadzona została w naszej szkole lekcja wychowania fizycznego w klasie I. Celem zajęć był nie tylko ogólny rozwój fizyczny dzieci, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz radzenia sobie z porażką i okazywania radości z wygranej.

   

  Scenariusz_zajec_wychowania_fizycznego_w_klasie_I.doc

 • Akcja "Ćwiczyć każdy może"- zajęcia w klasie piątej.

  W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może” w naszej szkole przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w klasie V. Uczniowie obok ogólnej sprawności fizycznej rozwijali swoją umiejętność odbijania piłki sposobem górnym i dolnym.

   

  Scenariusz_lekcji_wychowania_fizycznego_w_klasie_V.doc

 • Sukces Jacka i Wiktora

  Serdecznie gratulujemy Jackowi Prokop i Wiktorowi Kosteckiemu zajęcia III miejsca w II Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs odbył się w dniu 24 marca 2014r. w Szkole Podstawowej w Wolicy.

 • Turniej Ringo

  Gratulacje dla Cezarego i Macieja Nawrot, którzy odnieśli duży sukces zajmując II miejsce w Gminnym Turnieju Ringo Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się w dniu 22 marca 2014r.

 • Dzień otwartej szkoły

  Drodzy rodzice, przypominamy, że w dniu jutrzejszym tj. 25 marca o godz. 16.00 w naszej szkoły odbywa się Dzień otwartej szkoły. Zapraszamy

 • Szkoła w ruchu

  Biorąc udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,,Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach roku Szkoła w Ruchu nasza szkoła zrealizowała również zadanie-  aktywność w gronie rodziny. Z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka, które odbyły się 25 stycznia 2014r. w naszej szkole, obok występów artystycznych zorganizowane zostały konkursy sportowe dla babć, dziadków i ich wnucząt. Dziadkowie razem ze swoimi wnuczkami mogli wykazać się umiejętnością kozłowania piłki, szybkością biegu czy zmysłem równowagi.

 • "Rodzina Rodzinie"

  Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję pomocy rodzinom na Ukrainie "Rodzina Rodzinie" prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej.W ramach akcji do końca marca można bezpłatnie wysłać paczkę na adres proboszcza na Ukrainie, który przekaże ją jednej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Paczkę można bezpłatnie nadać w placówkach Poczty Polskiej. Wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro. Jej zawartość może stanowić nowa odzież lub żywność do 10kg z wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego. Na paczce należy umieścić nazwisko proboszcza, adres parafii ukraińskiej, numer identyfikacyjny rodziny otrzymany od Caritas, napis "DLA UKRAINY", oraz napis "RODZINA RODZINIE". Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Poczty Polskiej. Adres proboszcza na Ukrainie oraz numer identyfikacyjny rodziny można otrzymać w Biurze Caritas Diecezji Kieleckiej- Plac Naświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach osobiście lub e-mailem: kielce@caritas.pl

 • Apel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach apeluje o zaniechanie wypalania traw i pozostałości roślinnych. Wypalanie traw powoduje wyjałowienie gleby, zahamowanie bardzo pożytecznego naturalnego rozkładu resztek roślinnych oraz asymilację azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ginie wiele pożytecznych gatunków zwierząt i mikroorganizmów, niszczone są ich miejsca lęgowe, palą się gniazda ptaków. Giną również zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. Pożary często przenoszą się na obszary leśne oraz zabudowania gospodarcze powodując ogromne straty materialne. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w pobliżu z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary powodują również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w Polsce, w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!! Każdy pożar to interwencja straży pożarnej, która sporo koszyuje, a koszty tych działań ponosi całe społeczeństwo. Pamiętajmy również, że kiedy strażacy gaszą pożary traw, łąki nieużytków mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Może się zdarzyć, że przez bezmyślność tych, którzy wypalają trawy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

  Drodzy rodzice, informujemy, że w zakładce Rekrutacja  znajdują się Komunikaty Dyrektora Szkoły, informacje oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.

 • VI Tydzień Kultury Języka

  Drodzy uczniowie, w miniony piątek zakończyliśmy w naszej szkole obchody  VI Tygodnia Kultury Języka, którym w tym roku przyświecały słowa Stefana Żeromskiego  "Nauka jest jak nieznane morze". Podumowanie tego wydarzenia oraz listę uczniów nagrodzonych w konkursach znajdziecie w zakładce Wydarzenia.

 • "Pomagamy budować studnie w Sudanie"

   

  Zachęcamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury, dochód ze sprzedaży której zostanie przeznaczony na budowę studni w Sudanie.  27 kwietnia 2014r. odbędzie się kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. W związku z tym ważnym dla wszystkich Polaków wydarzeniem Świętokrzyski Kurator Oświaty- pani Małgorzata Muzoł zaprasza wszystkich do uczczenia tego wielkiego dnia poprzez włączenie się w akcję "Makulatura na misje- pomagamy budować studnie w Sudanie". Błogosławiony Jan Paweł II  zawsze otaczał swoją opieką i miłością wszystkich ludzi, a szczególnie tych ubogich, którym przyszło żyć w trudnych warunkach. Sudan Południowy jest bardzo zniszczony wojną, ludziom brakuje wszystkiego, a najbardziej czystej, pitnej wody. Dzieci, którymi opiekują się misjonarze, są biedne, głodne i spragnione, ich życie na pustyni jest bardzo trudne. A 1 kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki! W obliczu zbliżającej się kanonizacji Ojca Świętego, dla upamiętnienia, uczczenia, ale także w odpowiedzi na wielką naukę miłości bliźniego, którą nam zostawił Jan Paweł II, włączmy się w tę szlachetną akcję i sprawmy, aby ludzie w Afryce mogli pić czystą wodę.

 • Konkurs plastyczny "Pola żonkilem malowane"

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Pola żonkilem malowane". Konkurs organizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei". Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja na temat potrzeb osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na dokończenie budowy i zakup wyposażenia pierwszego stacjonarnego hospicjum w Kielcach. Symbolem kampanii jest żonkil- międzynarodowy symbol nadziei, przypominający o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Prace odzwierciedlające treść tematu w formacie nie większym niż A3 można wykonać w dowolnej technice. Na prace czekamy do 8 maja 2014r.

 • Konkurs filmowy

  Burmistrz Gminy i miasta Chęciny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie na realizację filmów dokumentalnych poświęconych Gminie i Miastu Chęciny pt. "Ziemia Chęcińska w kadrze". Celem konkursu jest prezentacja i promocja walorów kulturowo- przyrodniczo- gospodarczych Gminy i Miasta Chęciny oraz zaprezentowanie osób zasłużonych i działających na rzecz Ziemi Chęcińskiej. Jeden uczestnik może złożyć 2 propozycje filmów. Wymagane jest nadesłanie 2 kopii DVD. Film powinien spełniać następujące warunki: rozdzielczość minimalna: 640x360 (16:9), zalecana: 1280x720 (16x9 HD) i 640x480 (4:3 SD). Format zapisu: mpg, mov, avi, H.264. Format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC. Czas trwania filmu do 15 minut.

  Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31.05.2014r. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy Chęciny.

 • Szkoła W Ruchu

  Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,,Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach roku Szkoła w Ruchu. Realizując zadanie- pozalekcyjne zajęcia sportowe, podczas ferii zimowych na basenie ,,Perła” w Nowinach odbyły się zajęcia sportowe, w których wzięli udział uczniowie klas I – III oraz IV – VI.

  Ponadto w ramach tej samej akcji zrealizowano zadanie– aktywność w gronie rodziny. Z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka, które odbyły się 25 stycznia 2014r. w naszej szkole,  obok występów artystycznych zorganizowane zostały konkursy sportowe dla babć, dziadków i ich wnucząt. Dziadkowie razem ze swoimi wnuczkami mogli wykazać się umiejętnością kozłowania piłki, szybkością biegu czy zmysłem równowagi.

 • Warsztaty teatralne

   

  Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach zaprasza dzieci i młodzież na Warsztaty Teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Zbożowego. Pierwsze spotkanie dla wszystkich chętnych odbędzie się w dniu 18 marca 2014r. o godz. 16.00 w hali „Pod Basztami”. Koszt miesięcznych zajęć wynosi 50 zł.

 • Konkurs NASZA ZIEMIA – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

  Zapraszamy wszystkich uczniów  klas IV-VI do udziału w kolejnej edycji plastycznego konkursu geologiczno – środowiskowego, odbywającego się w 2014 roku pod hasłem: OD PIONIERÓW ŻYCIA DO GAZU ŁUPKOWEGO.

   

  Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości - w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze

  (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś... pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki, na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza - są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków... W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat!

  Od pionierów życia do gazu łupkowego” - to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu.

  Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace. Mogą to być sceny z życia najstarszych organizmów morskich, podwodne pejzaże (kambryjskie, ordowickie, sylurskie), a także rysunki, na których przedstawicie współczesną historię wydobycia i poszukiwania gazu łupkowego. 

  Format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna.

  Prace należy składać do 24 marca 2014r. do p. Joanny Ciepielewskiej.

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w twoim domu będzie bezpiecznie". Organizatorem komkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Ideą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa. Właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożenia, z jakim każdy z nas może się spotkać, może uratować czyjeś życie i zdrowie. Inspiracją podczas tworzenia prac plastycznych może być konkurs kalendarzowy zamieszczony na odwrocie kalendarza plakatowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2014- "Bądź bezpieczny w swoim domu". Porady tam zawarte znaleźć można również na stronie internetowej www.straz.gov.pl. Czekamy na wasze prace plastyczne w formacie A4 lub A3, które możecie wykonać w następujących technikach: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Na prace czekamy do 30 kwietnia.
   

 • Konkurs fotograficzny "Życie pszczół w obiektywie"

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie fotograficzmym zatytułowanym "Życie pszczół w obiektywie". Konkurs organizowany jest  przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i ma zachęcić do pilnej obserwacji otaczającego nas środowiska, dostrzegania piękna przyrody, a przede wszystkim udokumentować życie pszczół w ulu, pasiece.

  Konkurs polega na wykonaniu maksymalnie dwóch zdjęć o wymiarach 20cm x 30cm i większych. Nadesłane prace powinny być własne, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie przedstawiane na innych konkursach. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Prace nie mogą być przetworzone komputerowo.

  Zdjęcia należy składać do p. Joanny Ciepielewskiej do dnia 11 kwietnia 2014r.

 • Zajęcia sportowe w hali "Pod Basztami"

  W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie klas IV-VI mają możliwość raz w miesiącu wyjazdu na zajęcia sportowe do Hali Widowiskowo– Sportowej w Chęcinach. Zajęcia prowadzi pan Waldemar Jach - nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

 • Działania profilaktyczne

   

   

  W dniu 26 lutego dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I –II obejrzeli w naszej szkole przedstawienie zatytułowane ,,Gaska Malwinka i jej przygód kilka". Była to bajka profilaktyczna, której celem było zwrócenie uwagi dzieci na korzystanie ze zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję i przepraszam podczas rozmowy i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi. Aktorzy, których gościliśmy w ciekawy i przystępny sposób pokazali dzieciom jakie ,,cuda” mogą zdziałać te trzy ,,czarodziejskie słowa”. Zdjęcia z przedstawienia możecie obejrzeć w Zakładce Album fotograficzny w albumie- Działania Profilaktyczne.

   

page:

Újdonságok

Kapcsolat

 • Szkoła Podstawowa w Łukowej
  Łukowa 104
  26-060 Chęciny
  woj. świętokrzyskie
 • (041)315 55 94

Fényképalbum